Thông tin tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ), ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc SHS cho biết, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ về quy mô.

Tại thời điểm 31/12/2023, Việt Nam có gần 7,3 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân, tương đương với khoảng 7,3% dân số trong nước. Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt mốc 11 triệu tài khoản. Điều này cho thấy dư địa phát triển thị trường còn rất lớn.

Song song với đó, Chính phủ cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đưa TTCK Việt Nam nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2025. Việc nâng hạng thị trường sẽ mang lại vị thế mới cho TTCK Việt Nam đồng thời thu hút thêm nguồn vốn đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư nước ngoài.

ĐHCĐ của SHS đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty, đồng thời thông qua kế hoạch doanh thu năm 2024 là 1.845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng, bằng 125,9% và 151,3% so với thực hiện năm 2023.

SHS đặt kế hoạch tăng vốn gần 8.995 tỷ đồng, để nâng vốn điều lệ lên 17.126 tỷ đồng
Toàn cảnh ĐHĐCĐ năm 2024 của SHS.
SHS đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 là 1.845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng, bằng 125,9% và 151,3% so với thực hiện năm 2023.

Thông tin tới các cổ đông tại đại hội, ông Đỗ Quang Vinh cho biết, từ nay đến năm 2030, Hội đồng quản trị SHS định hướng sẽ xây dựng SHS làm đơn vị trung tâm của Tập đoàn tài chính đầu tư hàng đầu Việt Nam. Trong thời gian 1 đến 2 năm tới, SHS sẽ có kế hoạch cụ thể trình ĐHCĐ.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của TTCK, có thể thấy việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu và cơ hội quan trọng để SHS bứt phá trong giai đoạn tới. Với việc nắm bắt thời cơ của thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh, SHS có thể đạt được mục tiêu phát triển trong dài hạn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

“Bằng tiềm lực tài chính lớn mạnh, SHS sẽ tiến tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị trung tâm trong hệ sinh thái Tập đoàn tài chính đầu tư, sớm lấy lại thị phần Top 10 thị phần môi giới trên cả hai sàn HOSE và HNX, thậm chí là vị trí cao hơn nữa” - Chủ tịch SHS đặt kỳ vọng.

SHS đặt kế hoạch tăng vốn gần 8.995 tỷ đồng, để nâng vốn điều lệ lên 17.126 tỷ đồng
Lãnh đạo SHS thông tin tới cổ đông tại đại hội.

Tại đại hội, các cổ đông của SHS đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao về phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 8.994,7 tỷ đồng, tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 899.472.424 cổ phiếu. Trong đó, phát hành 40.657.838 cổ phiếu để trả cổ tức, 40.657.838 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm 813.156.748 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, và 5.000.000 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng tối đa là 17.126,2 tỷ đồng.

Giá bình quân 20 phiên giao dịch cổ phiếu SHS (từ ngày 3/4/2024 đến 6/5/2024) là 19.140 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách cổ phiếu SHS tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo kiểm toán là 12.621 đồng/cổ phiếu. Tại ĐHCĐ năm nay, SHS xác định giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu./.