17:41, 17/06/2022

SJS: Bà Lê Thị Thùy được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà công bố Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:


     

    Tài liệu đính kèm