Soi danh mục đầu tư của “vua tiền mặt" trên sàn CK: Gửi hơn 112.000 tỷ tại ngân hàng, rót gần 79.500 tỷ vào trái phiếu, lãi cả vạn tỷ từ hoạt động tài chính

Soi danh mục đầu tư của “vua tiền mặt

Ảnh minh họa

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối năm 2023 đạt gần 221.206 tỷ đồng, tăng 19.542 tỷ đồng so với cuối năm 2022 (tương đương tăng 9,7%).

Trong đó, đầu tư tài chính là bộ phận tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể, giá trị thuần danh mục đầu tư tại thời điểm 31/12/2023 lên tới gần 197.768 tỷ đồng, tăng 13.722 tỷ đồng (tức tăng 7,5%) so với cuối năm 2022 và chiếm 89,4% tổng tài sản của BVH.

Đi sâu vào danh mục đầu tư, tiền gửi ngân hàng lên tới gần 108.000 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt. Trong đó, tiền gửi ngắn hạn là 94.682 tỷ đồng và dài hạn là 13.269 tỷ đồng.

Theo BVH, các hợp đồng tiền gửi ngắn hạn bằng đồng VND tại các tổ chức tín dụng có thời hạn gốc trên 3 tháng và thời gian đáo hạn dưới 1 năm có mức lãi suất lên đến 10,6%/năm; các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm được hưởng lãi suất lên đến 10,4%

Bên cạnh lượng lớn tiền gửi ngân hàng, BVH cũng rót gần 79.500 tỷ đồng vào trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn. Trong đó, trái phiếu Chính phủ có giá trị hơn 62.000 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp là gần 17.500 tỷ đồng.

BVH cho biết, ngoài các trái phiếu của Vinashin, các trái phiếu doanh nghiệp do Tập đoàn nắm giữ có lãi suất 6,55 - 8,9%/năm với kỳ hạn gốc từ 5 đến 10 năm, trong khi các trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 10 – 30 năm.

Đối với cổ phiếu, BVH nắm giữ 2.461 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết (gồm: VNR là 266 tỷ đồng, CTG là 386 tỷ đồng, VNM là 415 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết khác là 1.394 tỷ đồng), cổ phiếu chưa niêm yết là 78,9 tỷ đồng và chứng chỉ quỹ là 284,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của Tập đoàn còn ghi nhận gần 637 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 389 tỷ đồng tiền đang chuyển và 3.726 tỷ đồng là các hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng và được hưởng lãi suất từ 2,5% đến 3,5%/năm.

Như vậy, Tập đoàn Bảo Việt có tổng cộng gần 112.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 31/12/2023. Với con số trên, BVH là doanh nghiệp có lượng tiền gửi ngân hàng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Soi danh mục đầu tư của “vua tiền mặt

Nguồn: BCTC quý 4

Trong năm 2023, danh mục đầu tư tài chính "khổng lồ" trên đã mang về cho BVH gần 13.547 tỷ đồng. Cụ thể, lãi tiền gửi là gần 8.642 tỷ đồng và lãi đầu tư trái phiếu là 3.941 tỷ đồng và lãi đầu tư trái phiếu là 3.941 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, BVH lãi gần 10.710 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng gần 33% so với năm 2022.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng trưởng mạnh mẽ song vì hoạt động kinh doanh bảo hiểm bị lỗ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt chỉ nhích nhẹ 7,5% lên gần 2.160 tỷ đồng.

Trong năm 2023, doanh thu hợp nhất của BVH đạt 57.899 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022, hoàn thành kế hoạch năm.

Nếu chỉ tính riêng công ty mẹ, doanh thu đạt 1.577 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 1% và 1,6% so với năm 2022. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.371 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.672 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.

Trong các công ty con, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục là công ty có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận chung với lợi nhuận sau thuế đạt 1.068 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với năm 2022. Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2023 với tổng doanh thu đạt 44.713 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cũng có tổng doanh thu tăng trưởng 5,2% so với năm trước đạt 11.804 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 275 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty thành viên khác là Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng ghi nhận 870 tỷ đồng doanh thu và đạt 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 157,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,3 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 17,9% và 21,4% so với năm 2022.

Xem thêm tại cafef.vn