17:44, 28/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Khúc Thị Quỳnh Lâm, Trần Thị Thanh Thủy

Trong bài viết này:

    Khúc Thị Quỳnh Lâm, Trần Thị Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Thủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220928_20220928 - SSB - TBGDCP cua CD noi bo (mua ESOP) - Khuc Thi Quynh Lam.pdf
    20220928_20220928 - SSB - TBGDCP cua CD noi bo (mua ESOP) - Tran Thi Thanh Thuy.pdf

    HOSE