Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/10

* TIP: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 của CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 22/11/2023.

* VNE: Ông Smit Cheancharadpong, cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 4,32 triệu cổ phiếu VNE sở hữu, tỷ lệ 5,27% trong ngày 23/10. Ở chiều ngược lại, bà La Mỹ Phượng, cổ đông lớn khác của VNE đã mua vào đúng số cổ phiếu trên vào ngày 23/10 và nâng sở hữu tại VNE lên hơn 9,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,63%. Liên quan đến VNE, ông Trần Quang Cần – Phó chủ tịch HĐQT của VNE đăng ký bán toàn bộ 5,86 triệu cổ phiếu VNE sở hữu, tỷ lệ 7,15% từ ngày 01/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE – HOSE) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 255.000 cổ phần tại CTCP Dịch vụ và Bất động sản Phố Xanh, chiếm 51%/vốn của Phố Xanh, với giá 10.000 đồng/cổ phần.

* NBB: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thép Mỹ, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Này (NBB – HOSE) đã mua vào hơn 2,01 triệu cổ phiếu NBB trong ngày 24/10. Qua đó, nâng sở hữu tại NBB lên hơn 7,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,83%.

* FTS: CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý III/2023 với tổng doanh thu hoạt động và tài chính đạt hơn 254,6 tỷ đồng, tăng lợi nhuận trước thuế trước thuế đã thực hiện hơn 139,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,5% và 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

* FCN: CTCP Fecon (FCN – HOSE) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2023 với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng. Theo đó, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11%/năm.

* ADP: Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Sơn Á Đông (ADP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/12/2023.

* TFC: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Trang (TFC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 14/12/2023.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn