Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/2

* VRC: Ông Phan Văn Tướng, Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE) đã bán bất thành 2,5 triệu cổ phiếu VRC đăng ký bán từ ngày 02/1 đến 31/1. Như vậy, hiện tại ông Tướng vẫn đang nắm giữ hơn 9,32 triệu cổ phiếu VRC, tỷ lệ 18,65%.

* SVC: HĐQT CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/2/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 29/2/2024.

* PC1: Ông Phan Ngọc Hiếu, cổ đông của CTCP Tập đoàn PC1 (PC1 – HOSE) đã mua vào 410.000 cổ phiếu PC1 trong ngày 30/1. Qua đó, nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 15,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5%.

* CIG: CTCP COMA 18 (CIG – HOSE) thông qua triển khai phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.

* EID: Ông Lê Xuân Lương, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID – HNX) đã mua vào 143.000 cổ phiếu EID trong ngày 22/1. Qua đó, nâng sở hữu tại EID lên hơn 1,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,98%.

* LHC: CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC – HNX) thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/3/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 17/4/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn