Suất ăn Hàng không Nội Bài lỗ thêm gần 26 tỷ đồng trong quý 3

Suất ăn Hàng không Nội Bài lỗ thêm gần 26 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS) báo lỗ gần 26 tỷ đồng trong quý 3/2020, đánh dấu quý kinh doanh thua lỗ thứ hai liên tiếp giữa lúc ngành hàng không chưa thể gượng dậy từ đại dịch Covid-19.

Quý 3/2020, Suất ăn Hàng không Nội Bài đánh dấu đà giảm mạnh 72% về doanh thu thuần, xuống mức hơn 45 tỷ đồng, trong khi giá vốn ở mức hơn 60 tỷ đồng. Việc kinh danh dưới giá vốn khiến Công ty ghi nhận lỗ hơn 15 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trái ngược với mức lãi 22.7 tỷ đồng của cùng kỳ.

Góp phần gia tăng gánh nặng cho NCS là khoản chi phí lãi vay gần 7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng (dù đã giảm so với cùng kỳ). Kết quả là NCS ghi nhận lỗ sau thuế 25.6 tỷ đồng trong quý 3/2020, cao hơn cả mức lỗ của quý 2/2020 (-19 tỷ đồng). Điều này cho thấy tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đến các công ty hàng không Việt Nam.

Nguồn: BCTC 9 tháng đầu năm của NCS

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, NCS đạt 190 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 61% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 43 tỷ đồng, vượt mức lỗ dự kiến của Công ty đề ra cho cả năm 2020 (-20 tỷ đồng).

Lý giải cho tình trạng kinh doanh ảm đạm, NCS cho biết đại dịch Covid-19 lây lan ra nhiều quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng. Trong 9 tháng đầu năm, một số hãng bay quốc tế dừng bay và các hãng nội địa giảm mạnh số chuyến bay, từ đó kéo giảm sản lượng suất ăn của Công ty.

Tuy vậy, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của NCS vẫn dương gần 17 tỷ đồng, nhờ điều chỉnh các khoản khấu hao, chi phí lãi vay, giảm mạnh khoản phải thu... 

* Tương lai mờ mịt của ngành hàng không toàn cầu

* Hàng không quý 2: Không có gì ngoài ảm đạm

Vũ Hạo

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút