SVC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

SVC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm