SVI lên kế hoạch nới room ngoại lên 100%

SVI lên kế hoạch nới room ngoại lên 100%

HĐQT CTCP Bao Bì Biên Hòa (HOSE: SVI) sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường 2020 về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100% và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh trong năm nay.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 16/04, HĐQT SVI sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài trong Công ty là không giới hạn, có thể sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ.

Thêm vào đó, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung nghề “Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy bìa” và loại bỏ nghề “In ấn”.

            

Theo tài liệu, hiện Công ty đang nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư chiến lược tiềm năng là Thai Containers Group Company Limited, nên trong cuộc họp bất thường lần này, HĐQT SVI sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết của nhà đầu tư này được sở hữu từ 25% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

Tố Diệp

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút