13:32, 26/08/2022

SVI: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bao bì Long Thành

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bao bì Long Thành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE