13:58, 29/08/2022

SZL: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE