Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH) nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH) nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Cụ thể, sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính của Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Trong đó, kiểm toán cho biết, tại thời điểm 30/6/2023, Kiểm toán đã thực hiện công việc gửi thư đối chiếu công nợ phải thu và công nợ phải trả tới các khách nợ và chủ nợ. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, kiểm toán mới nhận được 5,96% thư xác nhận trên tổng dư công nợ phải thu khách hàng 5,84 tỷ đồng và 0% thư xác nhận công nợ phải trả nhà cung cấp. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, kiểm toán không xác định được số dư các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả này là hợp lý hợp lệ.

Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH) nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 ảnh 1
Kiểm toán không thể xác định được khả năng thu hồi của công ty đối với khoản nợ của Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam

Ngoài ra, các khoản phải thu khách hàng, Tập đoàn Khách sạn Đông Á đang tồn đọng khoản công nợ với Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam là 87,4 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2023, Công ty chưa thực hiện phân tích tuổi nợ và trích lập dự phòng đối với khoản công nợ này.

“Bằng các thủ tục kiểm toán, chúng tôi không thể xác định được khả năng thu hồi của công ty đối với khoản nợ của Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam”, kiểm toán nhấn mạnh.

Giải trình về ý kiến kiểm toán, Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho biết như sau:

Về vấn đề thư xác nhận công nợ phải thu, phải trả, Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho biết, trong quá trình kiểm toán, Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã gửi thư xác nhận tới khách hàng và nhà cung cấp. Tuy nhiên, một số khách hàng, nhà cung cấp cũng chưa chốt được số liệu nên chưa có cơ sở để đối chiếu với số liệu của Công ty, một số khác thì bị thất lạc bưu phẩm nên đã gửi lại sau khi báo cáo đã được phát hành.

Đối với công nợ phải thu, một số khách hàng lớn phát sinh sử dụng dịch vụ trong tháng 6/2023 cũng đã gửi lại thư xác nhận công nợ. Tại thời điểm kiểm toán, khách hàng chưa thanh toán cho Tập đoàn Khách sạn Đông Á và chưa bố trí được thời gian làm việc để đối chiếu công nợ nên chưa thể hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Công ty sẽ tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Về khoản công nợ đối với Công ty Quang Ngân Việt Nam, Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho biết, hiện tại, Công ty này vẫn đang hoạt động bình thường, Tập đoàn Khách sạn Đông Á cũng đã nhiều lần thúc giục thanh toán công nợ tồn đọng trên nhưng do một số khó khăn trong công việc kinh doanh nên Công ty Quang Ngân chưa thể thanh toán được công nợ này và đã xin gia hạn thanh toán trong năm 2023. Tập đoàn Khách sạn Đông Á xác định khoản công nợ này vẫn có thể thu hồi đủ nên chưa tiến hành trích lập dự phòng trên Báo cáo tài chính.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2023, Tập đoàn Khách sạn Đông Á ghi nhận doanh thu đạt 18,75 tỷ đồng, tăng 190,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,4 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ. Trong đó, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 2,38 tỷ đồng.

Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho biết công ty thoát lỗ chủ yếu đóng góp khi ghi nhận doanh thu tài chính 17,12 tỷ đồng, doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 12 tỷ đồng từ lãi chuyển nhượng cổ phần; 3,12 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay; và 2 tỷ đồng từ lãi đầu tư trái phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/8, cổ phiếu DAH tăng 60 đồng lên 4.710 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn