Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lỗ gần trăm tỷ trong quý I

CTCP Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả không mấy khả quan.

Trong 3 tháng đầu năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần gần 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng lương thực - lúa, gạo đóng góp tới 85% tổng doanh thu, tương ứng 3.286 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm 40% xuống 371 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán của LTG tăng mạnh 56%, kéo lãi gộp giảm về 245 tỷ đồng. Theo đó, biên lãi gộp thu hẹp từ mức 11% cùng kỳ xuống 6%.

Trừ khi các khoản chi phí, LTG lỗ ròng gần 97 tỷ đồng, tăng cao hơn so với số lỗ 81 tỷ đồng quý I/2023. Sự khởi đầu không thuận lợi trong quý I có thể khiến công ty “vỡ kế hoạch” lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao 1.000 tỷ đồng sẽ trình ĐHCĐ sắp tới.

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lỗ gần trăm tỷ trong quý I/2024
Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lỗ gần trăm tỷ khi ghi nhận giá vốn hàng bán tăng mạnh

Tinh đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản LTG đạt 11.913 tỷ đồng, tăng 445 tỷ đồng (tương ứng tăng 4%) so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh 43%, đạt hơn 2.816 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm. Ngược lại, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm 63% về 226 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty tăng 6% so với đầu năm lên gần 8.939 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Khoản vay ngắn hạn tăng nhẹ, đạt 6.246 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ.

Ở diễn biến đáng chú ý, ĐHĐCĐ thường niên đã được Lộc Trời thông báo rời từ ngày 24/4 như kế hoạch ban đầu và được gia hạn thời gian tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6 trên cơ sở đề xuất của cổ đông lớn và nhận được sự chấp thuận của HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT LTG trình ĐHĐCĐ thông qua là việc điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2023 từ tiền mặt sang cổ phiếu, dù vẫn giữ nguyên tỷ lệ 30%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn