TEG chào bán 10 triệu cp ra công chúng

TEG chào bán 10 triệu cp ra công chúng

Ngày 24/09 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE: TEG) với khối lượng 10 triệu cp, giá khởi điểm là 10,000 đồng/cp.

Đợt chào bán cổ phần ra công chúng trong kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển của TEG, cùng với chào bán 21.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán công khai ước tính 316 tỷ đồng sẽ dùng để đầu tư và gia tăng sở hữu cổ phần tại CTCP Năng lượng Trường Thành (TTP) từ 26.28% lên 90.14% vốn điều lệ.

TEG xác định mục tiêu giai đoạn 2021-2022 tiếp tục thực hiện định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp kinh doanh lấy năng lượng và bất động sản làm cốt lõi. Trong đó, TEG đặt mục tiêu huy động vốn để sở hữu TTP.

Điểm qua về TTP, đơn vị này đã hợp tác với các đối tác nước ngoài uy tín trên thế giới và trong khu vực để thực hiện đầu tư xây dựng và phát điện thành công 3 dự án nhà máy điện mặt trời với tổng công suất đạt gần 360MWp trong tháng 5 và tháng 6 năm 2019.

Thời điểm hiện tại, doanh thu tài chính từ việc ghi nhận cổ tức được phân phối và chuyển nhượng cổ phần tại các dự án đã phát điện thương mại là nguồn doanh thu chính của TTP. Cùng với đó, TTP đang hướng tới nắm giữ cổ phần chi phối tại một số dự án điện mặt trời đang phát triển, giúp đem lại nguồn doanh thu từ việc sản xuất và kinh doanh điện. Dự kiến cho giai đoạn 2021-2023, doanh thu của TTP qua các năm lần lượt đạt 44.7 tỷ đồng, 156.9 tỷ đồng, 273.6 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến qua các năm đạt 33.9 tỷ đồng, 81.2 tỷ đồng, 161.5 tỷ đồng.

Quay lại với cổ phiếu TEG, thị giá mã này đã gấp 3 lần từ đầu năm, lên 13,600 đồng/cp (đầu phiên 22/09).

Diễn biến giá cổ phiếu TEG từ đầu năm 2021 đến nay

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút