Thành viên Ban Kiểm soát CFV nộp đơn từ nhiệm khi Công ty bị đề xuất thanh tra toàn diện

Ngày 15/09/2023, bà Lưu Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) đã nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí với lý do không thể thực hiện trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty.

Thành viên Ban Kiểm soát CFV nộp đơn từ nhiệm khi Công ty bị đề xuất thanh tra toàn diện

Ngày 15/09/2023, bà Lưu Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) đã nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí với lý do không thể thực hiện trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty.

Bà Hiền được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát CFV nhiệm kỳ 2019-2023 từ ngày 05/08/2020 sau khi Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Việc miễn nhiệm bà Hiền sẽ là nội dung chính của đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sắp tới. Cụ thể, ban lãnh đạo CFV ngày 22/09 thông báo tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung là miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2023. Thời gian lấy ý kiến dự kiến sau ngày 16/10/2023.

Việc bà Hiền diễn ra sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra toàn diện CFV - nơi xảy ra tranh chấp giữa người nhận khoán và doanh nghiệp suốt thời gian dài.

UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị thanh tra toàn diện CFV

Liên quan đến cuộc tranh chấp, ngày 17/08/2023, đại diện người nhận khoán (khoán vườn cây) tại CFV đã tập trung kiến nghị xác định nguồn gốc của 616.4 ha đất mà bà con đang liên kết với Công ty.

Nguyện vọng của người dân nhận khoán là CFV bàn giao lại phần đất này về cho địa phương quản lý. Sau đó, địa phương xem xét cấp Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất cho các hộ dân để người dân yên tâm sản xuất, đóng thuế cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, đại diện người nhận khoán cũng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra công tác cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi do cho rằng quá trình cổ phần hóa công ty có nhiều điểm chưa được công khai, minh bạch, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhận khoán...

Để giải quyết vụ việc minh bạch, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc, thanh tra toàn diện CFV để làm rõ những vấn đề đúng và chưa đúng trong thực hiện quy định pháp luật. 

Thanh tra Chính phủ sau đó đã có văn bản phúc đáp kiến nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk, theo đó đánh giá việc tranh chấp, chiếm dụng đất trái pháp luật tại các công ty cà phê đang diễn ra phức tạp. Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành thanh tra, giải quyết vụ việc khiếu nại, tranh chấp phát sinh tại CFV.

Đến ngày 14/09, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gửi văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện đối với CFV và hiện đang chờ phản hồi từ cơ quan thanh tra.

* Đắk Lắk: Đề xuất thanh tra toàn diện Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi

* Kiến nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện Công ty CP cà phê Thắng Lợi

Hà Lễ

FILI