Thêm hai ngân hàng có kế hoạch chia cổ tức

VietBank chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - Mã: VBB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 với kế hoạch tăng vốn điều lệ và chia cổ tức.

Theo đó, kết thúc năm 2023, VietBank ghi nhận gần 647 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Sau khi trích lập các quỹ và cộng dồn với lợi nhuận chưa phân phối các năm trước, ngân hàng có hơn 1.593 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

VietBank dự kiến dùng gần 1.445 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, còn lại 148 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại.

Trong năm 2024, VietBank lên kế hoạch phát hành gần 144,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 25%. Nếu hoàn tất thủ tục chỉnh sửa giấy phép vốn điều lệ và phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng từ hơn 4.776 tỷ đồng lên mức gần 7.225 tỷ đồng.

Thêm một ngân hàng nữa chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 10%
VietBank chia cổ tức tỷ lệ 25%

Theo Hội đồng quản trị VietBank, số vốn tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 sẽ được sử dụng cho việc đầu tư tài sản, bổ sung nguồn vốn để phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

SaigonBank chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank - Mã: SGB) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông là ngày 25/4. Theo đó, ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Thêm một ngân hàng nữa chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 10%
SaigonBank chia cổ tức tỷ lệ 10%

Trước đó, cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ năm 2023 của SaigonBank lên tối đa thêm 308 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hiện vốn điều lệ của SaigonBank chỉ ở mức 3.080 tỷ đồng, dự kiến sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên 3.388 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn