Thêm một doanh nghiệp thép báo lỗ trong quý 3

CTCP Thép Nhà Bè - VNSteel (mã TNB) vừa công bố kế quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu và lợi nhuận không mấy khả quan.

Cụ thể, doanh thu quý 3 của doanh nghiệp đạt 337 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp của TNB cải thiện mạnh từ 1,5 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến doanh nghiệp báo lỗ 2,7 tỷ đồng, cải thiện hơn số lỗ 13,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý lỗ thứ 2 liên tiếp của TNB sau khi báo lãi trong quý 1/2023.

Tính đến thời điểm hiện tại, TNB cũng là công ty thép thứ 4 ghi nhận lỗ trong quý 3/2023. Trước đó, Thép Thủ Đức (mã TDS), Gang thép Thái Nguyên (mã TIS) và Thép Vicasa (mã VCA) đều lần lượt báo lỗ gần 1 tỷ, 57 tỷ và 3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thép Nhà bè ghi nhận doanh thu đạt 1.064 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế thu hẹp từ mức 6,8 tỷ đồng trong cùng kỳ xuống còn hơn 1 tỷ trong ba quý năm 2023.

Năm 2023, doanh nghiệp thép này đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 1.610 tỷ đồng và 7 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả này, TNB vẫn còn rất xa để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của TNB tăng 11% so với đầu năm lên mức 407 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn, riêng hàng tồn kho tăng 14% lên 172 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại điểm cuối quý 3, nợ vay ngắn hạn của Thép Nhà Bè ghi nhận gần 192 tỷ đồng - vượt vốn chủ sở hữu đạt 177 tỷ.

Xem thêm tại cafef.vn