Thiếu thành viên HĐQT độc lập, Vitaco (VTO) bị xử phạt

Thiếu thành viên HĐQT độc lập, Vitaco (VTO) bị xử phạt

Cụ thể, ngày 29/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

Trong đó, phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

UBCKNN cho biết, Vitaco đã không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty, Công ty có 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

Được biết, theo luật, số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: có tối thiểu 1 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 3 đến 5 thành viên, tối thiểu 2 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 6 đến 8 thành viên, và tối thiểu 3 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 9 đến 11 thành viên.

Vitaco tiền thân là Công ty Vận tải Nhiên liệu Vitaco được thành lập năm 1975. Năm 2005, Công ty chuyển thành công ty cổ phần. Trong đó, tính tới năm 2022, Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex đang là Công ty mẹ của Vitaco.

Trong khi đó, tính tới cuối năm 2022, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX – sàn HoSE) đang sở hữu 100% vốn tại Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Như vậy, Petrolimex sở hữu gián tiếp Vitaco thông qua Công ty con.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/5, cổ phiếu VTO tăng 40 đồng lên 9.760 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn