Thuế TNDN hoãn lại tăng đột biến, TID lỗ ròng 4.5 tỷ đồng trong quý 2

Thuế TNDN hoãn lại tăng đột biến, TID lỗ ròng 4.5 tỷ đồng trong quý 2

Doanh thu thuần giảm cộng với chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng mạnh khiến CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) lỗ ròng 4.5 tỷ đồng trong quý 2/2021.

Tính riêng quý 2/2021, doanh thu thuần của TID đạt gần 1,875 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm chủ yếu ở mảng kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ, trong khi mảng bán hàng hóa và kinh doanh hạ tầng KCN vẫn tăng trưởng.

Ngược với doanh thu thuần, doanh thu tài chính gấp hơn 2 lần cùng kỳ, với gần 83 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính khác của Công ty tăng đột biến lên gần 48 tỷ đồng.

Tuy chi phí tài chính (+34%) và chi phí quản lý (+16%) đều tăng so cùng kỳ nhưng nhìn chung, chi phí trong kỳ của TID vẫn giảm nhờ chi phí bán hàng giảm đến 43%, còn hơn 36 tỷ đồng.

Dù vậy, TID vẫn lỗ ròng 4.5 tỷ đồng trong quý 2/2021. Nguyên nhân đến từ chi phí thuế TNDN hoãn lại của Công ty tăng đột biến gấp gần 84 lần cùng kỳ, với hơn 72 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của TID trong quý 2/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của TID

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TID giảm 4% so cùng kỳ, còn hơn 3,639 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn lãi ròng hơn 33 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm trước lỗ ròng gần 32 tỷ đồng.

Dù vậy, mức lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của TID chỉ mới thực hiện được hơn 6% so với kế hoạch 390 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản của TID tại ngày 30/06/2021 xấp xỉ 14,194 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là việc tài sản sở dang dài hạn tăng 19%, lên hơn 4,724 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hơn 730 tỷ đồng phát sinh từ dự án Ven sông.

Nợ phải trả của Công ty tăng 5%, lên hơn 10,647 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm sáng là phần gia tăng chủ yếu đến từ doanh thu nhận trước từ hoat động cho thuê hạ tầng KCN – phần doanh thu sẽ được phân bổ dần vào các kỳ tới. Ngoài ra, nợ vay của Công ty cũng giảm nhẹ 2%, còn hơn 4,303 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút