Thủy sản Bạc Liêu báo lãi ròng giảm 57% trong quý 2

Thủy sản Bạc Liêu báo lãi ròng giảm 57% trong quý 2

CTCP Thủy sản Bạc Liêu (HNX: BLF) vừa công bố BCTC quý 2/2020 với đa phần các chỉ tiêu đều giảm.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của BLF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2020 của BLF

Tính riêng trong quý 2, BLF ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt giảm 18% và 3% so với cùng kỳ, xuống còn 146 tỷ đồng và 109 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp của BLF giảm 44%, ghi nhận 37 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 82%, xuống còn 5 tỷ đồng. Trong đó, BLF không ghi nhận chi phí dự phòng trong khi cùng kỳ năm trước chiếm gần 23 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC tổng hợp quý 2/2020 của BLF

Kết thúc quý 2, BLF ghi nhận lãi ròng giảm 57% so với cùng kỳ, xuống còn 2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BLF ghi nhận tăng nhẹ 6% so với dùng kỳ năm trước, lên 293 tỷ đồng. Ngược lại, lãi gộp giảm 21%, xuống còn 69 tỷ đồng.

Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm (-67%) thì chi phí tài chính (+14%) và chi phí bán hàng (+18%) lại tăng so với cùng kỳ. Do đó, kết thúc 6 tháng đầu năm, lãi ròng của BLF giảm 35%, chỉ còn gần 4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của BLF tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên gần 548 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10%, ghi nhận 101 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 13%, lên 233 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 95% tổng hàng tồn kho, ghi nhận 221 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2/2020, nợ phải trả của BLF cũng tăng 5% so với hồi đầu năm, lên 386 tỷ đồng. Hiện BLF còn phải trả Công ty TNHH NYD Logistics hơn 10 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút