Thủy sản Minh Phú báo lãi quý I/2024 sụt giảm 34% so với cùng kỳ

Thủy sản Minh Phú báo lãi quý I/2024 sụt giảm 34% so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Thủy sản Minh Phú báo lãi quý I/2024 đạt 24,8 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Minh Phú.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC) mới công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng thêm 37%, lên mức 1.215 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 7,7% lên 101,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh về còn 37 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 79%, đạt 26 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 26%, lên mức 66,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 4%, đạt mức 21,9 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, Thủy sản Minh Phú báo lãi quý I/2024 đạt 24,8 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của MPC ở mức 7.657 tỷ đồng, tăng 1,1% so với mức 7.571 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Trong đó, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp giảm 86,4%, xuống còn 40,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 2.176 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,9% so với mức 1.943 tỷ đồng tại ngày đầu năm, bao gồm 17,2 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Nợ phải trả của Thủy sản Minh Phú tại ngày 31/3/2024 ghi nhận ở mức 2.229 tỷ đồng, tăng 3,3% so với số đầu năm. Trong đó, biến động lớn đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn khi tăng từ 106 tỷ đồng lên 272 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động giảm sâu 84%, còn 8,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.874 tỷ đồng xuống còn 1.722 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, Thủy sản Minh Phú mới cho biết sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào cuối tháng 6/2024.

Theo đó, ngày cổ đông đăng ký cuối cùng tham dự sẽ là ngày 24/5. Cuộc họp được tổ chức tại CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (số 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Tại cuộc họp, doanh nghiệp sẽ lấy ý kiến cổ đông về các tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và chiến lược năm 2024; báo cáo của ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 và các nội dung khác trong thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Trong báo cáo thường niên công bố gần đây, Thuỷ sản Minh Phú đặt mục tiêu năm nay sản lượng sản xuất đạt 56.000 tấn, qua đó mang về 15.805,8 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 1.125,6 tỷ đồng và 1.021,5 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 3/5, cổ phiếu MPC dừng ở mức giá 16.400 đồng/cổ phiếu. Với gần 400 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường UPCoM, vốn hoá thị trường của công ty đạt khoảng 6.558 tỷ đồng.


Xem thêm tại cafef.vn