Thuỷ sản Minh Phú: Doanh thu quý IV tăng cao, lãi ‘mỏng như lá lúa’

CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MCK: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 3.223 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao đã kéo lãi gộp giảm gần 50% về còn 290 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính giảm mạnh 82% xuống còn 27 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều được tiết giảm còn lần lượt 68 tỷ đồng và 218,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh lại tăng mạnh gần gấp đôi lên 80 tỷ đồng.

Kết quả, Thuỷ sản Minh Phú lãi sau thuế hơn 9 tỷ đồng, giảm tới 96,5%, tương ứng giảm 255,6 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2023, Thuỷ sản Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.688,8 tỷ đồng, giảm 35% và lỗ sau thuế 195 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 838,7 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Minh Phú đạt 10.194,7 tỷ đồng, giảm 443 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, có 511 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; 13 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng; 8,8 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh bao gồm 5,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Hàng tồn kho đạt 4.966,7 tỷ đồng, chiếm gần 49% tổng tài sản.

Kết thúc quý IV/2023, Minh Phú có tổng nợ phải trả ở mức 4.737,5 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chinhs đạt 3.887 tỷ đồng.

Xem thêm tại cafef.vn