Thủy sản Minh Phú (MPC) tái lỗ sau 15 năm

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã MPC - UPCoM) công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu 10.689 tỷ đồng - giảm 35% so với năm trước; lợi nhuận gộp đạt 1.066 tỷ đồng; biên lãi gộp ở mức 10%.

Năm qua, chi phí hoạt động của Minh Phú ghi nhận gần 1.300 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay tăng gần 65% so với năm 2022, lên 141 tỷ đồng.

Sau cùng, "vua tôm" Minh phú báo lỗ ròng 98 tỷ đồng. Lần gần nhất doanh nghiệp báo lỗ đã từ năm 2008 (-42 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng quý IV/2023, MPC dù báo doanh thu tăng 26% YoY song lãi ròng giảm tới 95% còn 12 tỷ đồng. Minh Phú cho biết, nguyên nhân do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty nuôi tôm thương phẩm trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Minh Phú tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 10.195 tỷ đồng trong đó tiền và tương đương tiền chỉ còn 234 tỷ.

Nợ phải trả của công ty biến động không đáng kể với hơn 4.737 tỷ đồng (bao gồm 3.648 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MPC chủ yếu biến động trong vùng 16.000-18.xxx từ cuối năm 2022 tới nay. Đầu phiên sáng 15/2, mã giao dịch tại mức 16.700 đồng/cp.

>> VCBS: Lợi nhuận Minh Phú (MPC) và Sao Ta (FMC) có thể tăng cao trong năm 2024

Xem thêm tại nguoiquansat.vn