Tiềm lực Thủy điện Hủa Na, DN đầu tiên đưa cổ phiếu lên HoSE trong 2024

Theo thông báo Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 12/1/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na sẽ chính thức giao dịch trên sàn HoSE (Mã CK: HNA). HNA thuộc diện chuyển giao dịch từ sàn UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) từ ngày 01/12/2023.

Đây là cổ phiếu đầu tiên lên sàn HoSE trong năm 2024.

Mã chứng khoán HNA mệnh giá 10.000 đồng có số lượng đăng ký niêm yết 235.232.210 cổ phiếu; giá trị chứng khoán niêm yết hơn 2.352 tỷ đồng. Giá tham chiếu ngày chào sàn là 18.350 đồng/cổ phiếu và biên độ phiên giao dịch ngày đầu tiên là 20%.

Toàn cảnh nhà máy Thủy điện Hủa Na Nghệ An

Theo tìm hiểu được biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na thành lập ngày 16/5/2007, đăng ký địa chỉ trụ sở tại Tầng 9, Tòa nhà Dầu khí, số 7, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh điện năng.

Chủ tịch HĐQT của Thuỷ điện Hủa Na là ông Hoàng Xuân Thành. Người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc công ty là ông Bùi Huy Thành, sinh năm 1980, quê tại Nghệ An.

Thuỷ điện Hủa Na được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 1.200 tỷ đồng bởi 2 cổ đông là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Thủy điện Hủa Na đã có 4 lần tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, năm 2009, Thủy điện Hủa Na tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ lên 1.800 tỷ đồng. Ngày 29/3/2012 tăng vốn điều lệ lên 2.010 tỷ đồng. Ngày 29/12/2016 tăng vốn điều lệ lên 2.256.59 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2020 tăng vốn điều lệ lên 2.352.32 tỷ đồng và duy trì đến ngày nay.

Tại ngày 30/9/2023, danh tính các cổ đông góp vốn, gồm: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) hơn 1.898 tỷ đồng (80,72% CP); Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (hơn 87,2 tỷ đồng - 3,71% CP); Ngân hàng TMCP Bắc Á (115,5 tỷ đồng - 4,91% CP); Ngân hàng TMCP Quân Đội (105,5 tỷ đồng - 4,46% CP) và các cổ đông khác hơn 145,8 tỷ đồng (6,20% CP).

Về hoạt động kinh doanh, Công ty hiện quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Hủa Na thuộc địa phận xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Nhà máy có công suất thiết kế 180MW, bao gồm 2 tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu kwh.

Về tình hình kinh doanh, tính riêng quý III/2023, doanh thu của Thuỷ điện Hủa Na đạt hơn 237,4 tỷ đồng, giảm 44,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí khác... tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 105,5 tỷ đồng, giảm 161,6 tỷ đồng so với quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu công ty đạt hơn 521,3 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán hơn 323,6 tỷ đồng (chiếm hơn 62%); Lợi nhuận gộp đạt hơn 197 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí như lãi vay hơn 28 tỷ đồng, chi phí quản lý hơn 20,4 tỷ đồng... tổng lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng (giảm hơn 62,8% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trên bảng cân đối kế toán giữa niên độ, tổng tài sản của Thuỷ điện Hủa Na tại ngày 30/9/2023 đạt 3.575 tỷ đồng, giảm 9,28% so với số đầu kỳ. Trong đó, chiếm chủ yếu là tài sản cố định hơn 3.017 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của HNA, nợ phải trả hơn 314,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 204,9 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 109,3 tỷ đồng.

Về con người và thu nhập, HNA cho biết doanh nghiệp hiện có tổng cộng 117 nhân sự; Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp từ đầu năm đến thời điểm công bố (30/9/2023) là hơn 20,4 tỷ đồng, trong đó, chi phí nhân viên quản lý hơn 12,1 tỷ đồng.

Riêng thu nhập của HĐQT và Ban Giám đốc hơn 4,161 tỷ đồng, ban kiểm soát hơn 889 triệu đồng. Cụ thể, người có thu nhập cao nhất là ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT (hơn 841,8 triệu đồng); ông Bùi Huy Thành - Giám đốc, thành viên HĐQT (hơn 807,4 triệu đồng); ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Giám đốc, Uỷ viên HĐQT (hơn 785,6 triệu đồng);

Ông Đoàn Văn Trường - Phó Giám đốc (hơn 765,3 triệu đồng); ông Nguyễn Trọng Thạch - Phó Giám đốc (755 triệu đồng); ông Lê Hải Long - Uỷ viên HĐQT (hơn 103,1 triệu đồng) và ông Vũ Văn Tâm (thu nhập hơn 103,1 triệu đồng).

Xem thêm tại vietnamfinance.vn