Tiêu thụ phục hồi, DAP - Vinachem báo lãi quý IV/2023 đột biến

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP DAP - Vinachem (Mã: DDV) đạt 835 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước đó. Giá vốn hàng bán giảm gần 9%.

Doanh nghiệp cho biết trong quý, sản lượng tiêu thụ đạt 61.649 tấn, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ tăng nhưng giá bán bình quân quý vừa rồi lại giảm gần 14%.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm là do giá một số nguyên liệu chính kỳ này giảm sâu so với cùng kỳ (lưu huỳnh giảm 61%, Amoniac giảm gần 42%,...). Ngoài ra, kỳ vừa rồi cũng phát sinh hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho, giúp giá vốn đi xuống so với quý IV/2022.

Từ đó giúp biên lãi gộp của công ty cải thiện từ 3% cùng kỳ lên 14,4% quý vừa rồi.

Trừ các chi phí hoạt động, DAP - Vinachem báo lãi sau thuế hơn 62 tỷ đồng, gấp 8,7 lần cùng kỳ và cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây.

Do kết quả thấp của các quý đầu năm nên công ty chỉ lãi sau thuế 70 tỷ đồng năm 2023, giảm 80% so với năm trước đó và thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Doanh thu thuần đạt 3.210 tỷ đồng, giảm 2%.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. 

Cuối năm 2023, tổng tài sản của DAP - Vinachem còn 1.924 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, mức giảm chính đến từ các khoản phải thu ngắn hạn (giảm 62% về 147 tỷ) và hàng tồn kho (giảm 42% về 326 tỷ). Nếu so với cuối quý III, hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 7% và giảm 15%.

Trong khi đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng gấp đôi lên 827 tỷ tại thời điểm cuối năm. Công ty sạch nợ tài chính tại ngày 31/12 và trong năm qua đã trả gần 733 tỷ đồng nợ gốc vay. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn