TMB báo lãi ròng quý 1 giảm 79%

TMB báo lãi ròng quý 1 giảm 79%

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNXTMB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt 2,189 tỷ đồng và lãi ròng 7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của TMB trong quý 1/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của TMB

Theo BCTC quý 1 năm nay, doanh thu thuần của TMB ghi nhận hơn 2,189 tỷ đồng, giảm 35% so với quý 1/2020. Lãi gộp quý 1 của Công ty giảm xuống còn 136 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi vay ghi nhận gần 16 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với quý 1/2020. Công ty đã tiết giảm chi phí bán hàng xuống còn 104 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý đầu năm, lãi ròng của TMB ghi nhận 7 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, tổng tài sản của Công ty đang ở mức 2,076 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận giảm còn 1,660 tỷ đồng, giảm 23%; trong đó, hàng hóa chiếm 95%, hàng gửi đi bán chiếm 3%.

Tại thời điểm này, nợ phải trả của TMB đạt gần 1,811 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu kỳ. Phải trả cho người bán ngắn hạn xuống còn 766 tỷ đồng, giảm 24%. Vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 960 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu kỳ.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút