Tổng Giám đốc CMT gom vào 1.1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT), đã mua thành công gần 1.1 triệu cp từ ngày 14/06-21/06.

Tổng Giám đốc CMT gom vào 1.1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT), đã mua thành công gần 1.1 triệu cp từ ngày 14/06-21/06.

Sau khi mua trọn vẹn số lượng đăng ký giao dịch, ông Tú tăng sở hữu từ 1.7 triệu cp (23.2%) lên 2.8 triệu cp (38.14%).

Chiếu theo giá trung bình giai đoạn 14-21/06, ước tính thương vụ có giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Cổ phiếu CMT kém thanh khoản trên thị trường, khối lượng giao dịch bình quân qua 3 tháng chưa đạt 7,000 cp/phiên. Do đó, ông Tú đã gom mua theo phương thức thỏa thuận.

Duy Na

FILI