Tổng Giám đốc SHS: 'Hệ thống KRX có thể bị delay đến Tết Âm'

Ngày 15/5, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHS) có tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tại buổi họp, một số cổ đông có bày tỏ sự quan tâm đến khả năng vận hành của hệ thống KRX.

Trao đổi về vấn đề này, Tổng Giám đốc SHS - ông Nguyễn Chí Thành cho biết, hiện doanh nghiệp vẫn chưa nhận được các tài liệu cụ thể, cũng như văn bản chính thức mô tả về hệ thống mới.

"Không thể đưa ra một hệ thống mới, rồi vừa vận hành, vừa tìm hiểu. Như vậy có thể không đảm bảo quyền lợi, cũng như gây ra những thiệt hại tiềm tàng với khách hàng, nhà đầu tư. Ví dụ, hệ thống KRX có những khác biệt về lệnh. Đơn cử, lệnh ATC hiện được ưu tiên, nhưng ở KRX thì lại ưu tiên các lệnh đặt từ phiên liên tục mà có giá và khối lượng tốt hơn" - ông Thành nói.

Nói đến thời gian có thể triển khai, CEO SHS bỏ ngỏ khả năng hệ thống KRX có thể bị delay đến Tết Âm. “Nếu 2/9 không thành công thì chắc chờ sang Tết Âm. Dĩ nhiên chúng tôi chưa nói chính xác được thời điểm cụ thể” - ông Thành nhận định.

Lý do bởi, để golive KRX, cần chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Đồng thời, việc đưa vào vận hành KRX đang thiếu sự đồng bộ từ đào tạo cho đội ngũ chuyên môn đến hướng dẫn truyền thông đầy đủ cho nhà đầu tư.

Trước đó, hồi tháng 4, phía HoSE, HNX có thông báo sẽ golive KRX vào ngày 2/5, các công ty chứng khoán cũng đã chuẩn bị để chuyển đổi sang hệ thống mới. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tháng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn hỏa tốc đến các HoSE, HNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và VSDC để bác bỏ cơ sở cho KRX vào hoạt động ngày 2/5 do vẫn còn thiếu nhiều văn bản, thủ tục liên quan.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn