TPS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 26% và nâng vốn trên 5.500 tỷ trong năm 2024, tiếp tục chú trọng phát triển công nghệ số

Năm 2023 vừa qua, CTCP Chứng khoán Tiên Phong đã đạt được những kết quả hoạt động ấn tượng. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, doanh thu đạt gần 2.919 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức doanh thu đạt được của năm 2022, bằng 103% chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023. Công ty tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh ổn định và cải thiện hiệu quả hoạt động với chi phí có mức tăng thấp hơn doanh thu, chỉ tăng 3,07% so với năm ngoái, ở mức 2.635 tỷ đồng, bằng 101% chỉ tiêu kế hoạch của năm.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của TPS đạt 283 tỷ đồng, tăng gần 61% so với năm 2022, bằng 123% chỉ tiêu kế hoạch của năm.

Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2023 đạt 6.932 tỷ đồng, tăng gần 3,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 99% tổng tài sản với giá trị là 6.877 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận mức 2.536 tỷ đồng, tăng 9,9% so với thời điểm đầu năm. Năm 2023, TPS có gần 518 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tăng 79% so với đầu năm.

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều biến số cần quan tâm do kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi của bối cảnh kinh tế thế giới và những hạn chế bất cập bên trong. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán năm 2024 được đánh giá là có nhiều động lực tăng trưởng.

Trước bối cảnh đó, TPS đặt mục tiêu doanh thu kế hoạch năm 2024 đạt 2.551,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 358 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2023 dựa trên cơ sở đa dạng hóa nguồn thu và tiếp tục tối ưu hóa các chi phí.

Đồng thời, nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn dài hạn cho hoạt động kinh doanh, TPS trình kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua 3 phương án: Phát hành 36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (12%); phát hành tối đa 14 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán 201.250.000 cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến 2.012,5 tỷ đồng thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 2:1,15). Tổng vốn điều lệ sau khi hoàn tất theo 3 phương án tăng vốn dự kiến là 5.512,5 tỷ đồng.

Với tầm nhìn hướng đến mục tiêu là công ty chứng khoán hàng đầu về công nghệ số, TPS đã không ngừng phát triển, nâng cấp hệ thống giao dịch cũng như kết nối với các nền tảng khác, luôn tiên phong ứng dụng công nghệ tài chính hàng đầu trong các sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Trong năm 2024, TPS tiếp tục chú trọng đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư mới hệ thống giao dịch chứng khoán, các giải pháp công nghệ thông tin vượt trội (App, Web…) nhằm gia tăng tiện ích, nâng cao trải nghiệm giao dịch và gia tăng hiệu quả đầu tư của khách hàng. Công ty tập trung vào đảm bảo tính an toàn và bảo mật của hệ thống giao dịch trực tuyến, nâng cấp và phát triển các tính năng mới phù hợp với các sản phẩm tài chính công nghệ.

Xem thêm tại cafef.vn