TPS muốn tăng vốn vượt 5.500 tỷ đồng, tham gia mảng chứng khoán phái sinh

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 5.500 tỷ đồng

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, hội đồng quản trị Chứng khoán Tiên Phong (TPS -  Mã: ORS) sẽ trình thông qua tổng thể phương án phát hành thêm 251,25 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, gồm 3 phương án.

Thứ nhất, công ty sẽ phát hành 36 triệu cp, tỷ lệ 12%, để trả cổ tức. Phương án dự kiến thực hiện trong quý II.

Thứ hai là phát hành 14 triệu cp ESOP, giá phát hành 10.000 đồng/cp - thấp hơn 43% so với thị giá 17.450 đồng/cp kết phiên 29/3. Phương án dự kiến triển khai trong quý II – III. ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Số lượng lớn nhất thuộc về phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với 201,25 triệu cp. Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Phương án dự kiến triển khai trong quý III – IV hoặc thời điểm khác.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án, vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng hiện tại lên 5.512,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo trình thông qua kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu (của TPS) với hạn mức 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có đảm bảo. Kỳ hạn là 5 năm. Mục đích huy động nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh, hoạt động đầu tư, và cơ cấu nợ.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 25%

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 2.552 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện 2023. StartFragmentChi phí ước tính giảm 17%.EndFragment Lãi sau thuế dự kiến tăng 25% lên 286 tỷ đồng. 

TPS đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2024 tăng 25%. Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC. 

Năm 2024, với kỳ vọng thị trường trái phiếu phục hồi, công ty sẽ chú trọng trái phiếu niêm yết. Công ty tiếp tục đa dạng hóa mạng lưới khách hàng, khai thác toàn diện tệp khách hàng. Bên cạnh đó, năm 2024 các hoạt động M&A, IPO, huy động vốn dự kiến sẽ trở nên sôi động hơn.

TPS sẽ phát triển các mảng hoạt động kinh doanh đang có tiềm lực khai thác lớn như tư vấn niêm yết, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp (thoái vốn, thu xếp vốn, mua bán - sáp nhập), tư vấn mua bán nợ, bảo lãnh phát hành chứng khoán…

Đáng chú ý khác, TPS sẽ trình cổ đông thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh. Ban lãnh đạo chỉ ra công ty cơ bản có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện để kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định; và công ty có định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng doanh thu.

Về mặt nhân sự, đại hội lần này sẽ bầu bổ sung 4 thành viên hội đồng quản trị, nâng số lượng lên thành 7 người (hiện tại 3 thành viên); đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát, thay thế 2 thành viên vừa có đơn từ nhiệm.

Xem thêm tại vietnambiz.vn