Tranh chấp hợp đồng, C47 kiện Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ra toà

Ngày 2/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng 47 (Mã: C47; địa chỉ công ty tại số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

Theo thông báo này, cổ phiếu C47 bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4. Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh cáo theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, C47 cho hay theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập, do không có xác nhận nợ số tiền 51.088.464.629 đồng tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) nên không đủ cơ sở để xác định khả năng có thể thu hồi giá trị dự phòng (nếu có) của khoản công nợ phải thu nêu trên và ảnh hưởng khác (nếu có) tới các chỉ tiêu có liên quan trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Lý do của việc này là C47 đang tiến hành khởi kiện ra tòa án và trọng tài kinh tế để đòi nợ nên mối quan hệ giữa hai đơn vị không được đồng thuận. Khoản nợ phải thu này phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng 1382/2015/HĐKT-CC47 và số 653/2016/HD-VSH-LD giữa hai đơn vị về việc giao nhận thi công công trình thủy điện Thượng Kon Tum.

C47 cho biết, công trình đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế. Mặc dù không ký được xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2023, nhưng C47 và VSH đã ký biên bản thanh quyết toán 2 hợp đồng thi công dự án Thủy điện Thượng Kon Tum nói trên và xác nhận công nợ tại ngày 31/12/2021.

Từ ngày ký xác nhận công nợ đến nay giữa hai bên không phát sinh thêm số nợ và VSH vẫn chưa thanh toán.

Để giải quyết tranh chấp, C47 đã làm các thủ tục khởi kiện đối với hợp đồng số 1382/2015/HĐKT-CC47 tại tòa án thành phố Quy Nhơn và hợp đồng số 653/2016/HD- VSH-LD tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). 

Theo đó, hồ sơ đã được tiếp nhận, xử lý nhiều lần được bổ sung tài liệu và trực tiếp giải trình làm rõ các vấn đề có liên quan, hiện chỉ còn chờ bố trí ngày xét xử. 

Căn cứ vào kết quả phân xử của Tòa án và VIAC, nếu được phân xử thắng kiện và thi hành án chúng tôi sẽ thu hồi được khoản nợ này. Trường hợp xấu nhất, C47 không thu hồi đầy đủ được số nợ trên thì sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đưa vào chi phí trong năm 2024.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn