TRC: Lãi ròng quý 2 giảm mạnh 43%

TRC: Lãi ròng nửa đầu năm tăng 11% nhờ thanh lý tài sản cố định

Sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần và doanh thu tài chính của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) đều giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng Công ty vẫn có lãi ròng tăng 11% nhờ lợi nhuận khác tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, với hơn 38 tỷ đồng lợi nhuận khác, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước đã giúp cho TRC có lãi trước thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng 14% và lãi ròng đạt 37 tỷ đồng, tăng 11% dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 54%.

Trong đó, thanh lý tài sản cố định mang về cho TRC khoản thu nhập hơn 37 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

KHÓA HỌC ONLINE

Chứng khoán Cơ bản

💡 Khai giảng: 27/7/2020

💡 Ưu đãi: 50% ++        

Hotline: 0908 16 98 98

>> Đăng ký ngay

Như vậy theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, TRC chỉ mới thực hiện được 29% mục tiêu về doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.

TRC có tiền thu từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn âm hơn 47 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 2/2020, do doanh thu suýt soát cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn hàng bán tăng 13% khiến lãi gộp của TRC giảm 60% so với quý 2/2019, còn gần 4 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá bán mủ cao su quý 2/2020 giảm so với cùng kỳ năm trước vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 58% chủ yếu do các đơn vị góp vốn chưa thanh toán cổ tức năm 2019. Số cổ tức này sẽ được ghi nhận trong quý 3/2020.

Ngoài ra, lợi nhuận khác giảm 32% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hoạt động thanh lý cao su năm nay hoàn thành sớm hơn so với năm 2019 nên lợi nhuận từ thanh lý cây cao su đã ghi nhận trong quý 1/2020.

Vì vậy, TRC báo lãi ròng quý 2 giảm 43% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 17 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2020, hàng tồn kho của TRC đã giảm 17% so với đầu năm, chỉ còn gần 47 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền cũng giảm 62 tỷ đồng so với đầu năm dẫn đến tổng tài sản giảm nhẹ 4%, còn hơn 1,887 tỷ đồng.

Nợ phải trả chiếm gần 348 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm chủ yếu do khoản phải trả ngắn hạn khác giảm 74%, trong khi  dư nợ vay dài hạn chiếm hơn 275 tỷ đồng vẫn xấp xỉ hồi đầu năm.

Cuối phiên 14/07/2020, thị giá TRC giảm nhẹ 7% so với đầu năm 2020, lùi về mức 30,550 đồng/cp, nhưng nếu so với đầu năm 2019, giá cổ phiếu TRC đã tăng hơn 52%.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút