TRS sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày 23/06/2023 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2022 bằng tiền mặt của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS).

TRS sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày 23/06/2023 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2022 bằng tiền mặt của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS).

Với tỷ lệ 15% (1 cp được nhận 1,500 đồng) và hơn 4.5 triệu cp đang lưu hành, TRS cần chi gần 7 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 10/07/2023.

Năm 2022, TRS đạt lãi ròng gần 23 tỷ đồng.

Sang năm 2023, TRS đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng doanh thu thuần và 33 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 9% và 13% so với thực hiện năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức 2023 với tổng tỷ lệ 30%, bao gồm 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Khang Di

FILI