BCTC 2023 TRS - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 20,93% so với cùng kỳ, đạt 28 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 38,13%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 43,21%.
  • Chi phí tài chính tăng 10,95%, trong đó chi phí lãi vay tăng đáng kể lên 107,78%.
  • Công ty đã trả nợ vay, dẫn đến số dư vay giảm mạnh 83,97%.
  • Vốn điều lệ của công ty cũng tăng 19,95%.
  • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 8,36% và 15,69%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây