Công ty cổ phần Tư vấn - thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (gọi tắt là Công ty Địa ốc Hoàng Quân, mã ck: HQC) thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT không điều hành là ông Trương Thái Sơn, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Diệu Phương.

Nguyên nhân được đưa ra là do bản thân không đủ điều kiện, thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Diệu Phương là vợ Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn và ông Trương Thái Sơn là em trai ông Tuấn. Trước đó, công ty có 5 thành viên HĐQT. Sau thông báo trên, Công ty Hoàng Quân chỉ còn 2 thành viên là: ông Trương Anh Tuấn và ông Lý Quang Minh.

Trước thềm đại hội đồng cổ đông, Địa ốc Hoàng Quân chỉ còn 2 thành viên ban quản trị
Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc Hoàng Quân. Ảnh: Báo cáo thường niên 2023 của HQC.

Biến động nhân sự diễn ra trước thềm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty đã chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự vào ngày 26/4, thời gian tổ chức dự kiến không muộn hơn ngày 30/6 và chưa công bố tài liệu họp.

Năm 2024, Công ty Địa ốc Hoàng Quân đề ra kế hoạch doanh thu gấp 6 lần thực hiện năm ngoái lên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gấp 20 lần lên 100 tỷ đồng.

Về định hướng, Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn cho biết đã đăng ký thực hiện 50.000 sản phẩm căn hộ nhà ở xã hội từ năm 2022 đến năm 2030 để đồng hành cùng với mục tiêu đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ.

Mới đây, Công ty Địa ốc Hoàng Quân đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ lên 5.766 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được 1.000 tỷ đồng từ đợt huy động được dùng để đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng.

Kết thúc quý I/2024, Công ty Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu hơn 13 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tiết giảm chi phí và khoản lợi nhuận khác đột biến 3,3 tỷ đồng nên công ty có lãi gần 2,2 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành 5% kế hoạch năm.