TSC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và ký hợp đồng kiểm toán

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và ký hợp đồng kiểm toán

 Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và ký hợp đồng kiểm toán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm