10:51, 14/07/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và ký hợp đồng kiểm toán

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và ký hợp đồng kiểm toán như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE