TTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

TTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính kế toán - CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến. Địa chỉ: (Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4. nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13. Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh), thời gian bắt đầu từ ngày 26/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX