14:04, 30/05/2022

TTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại phòng Tài chính kế toán - CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến (Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4. nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13. Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 04/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX