17:51, 22/07/2022

Tự doanh 22/07: Mua ròng mạnh MSN, GAS

Khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng trong phiên 22/07. Lực mua chủ yếu tập trung vào MSN (gần 69 tỷ đồng) và GAS (68.6 tỷ đồng).

Trong bài viết này:

    Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 22/07
    Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 22/07

    Đông Tư

    FILI