Tự doanh giảm sút, BMS lỗ gần 38 tỷ đồng trong quý 1/2020

Tự doanh giảm sút, BMS lỗ gần 38 tỷ đồng trong quý 1/2020

Mới đây, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) vừa công bố BCTC quý 1/2020 với khoản lỗ sau thuế gần 38 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh của Công ty trong kỳ giảm sút, nguồn thu từ các mảng khác chiếm không đáng kể.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của BMS
Nguồn: BCTC quý 1/2020 của BMS

Trong báo cáo tài chính quý 1 mới công bố, BMS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 21% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 59.9 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu hoạt động tự doanh giảm mạnh. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) của Công ty đạt gần 57.2 tỷ đồng, giảm hơn 22% so vo với cùng kỳ do lãi bán các tài sản tài chính FVTPL giảm hơn 64%, đạt gần 56.6 tỷ đồng.

Lỗ tài sản tài chính FVTPL tăng 83%, tương ứng với 98.34 tỷ đồng. Mặc dù chi phí hoạt động tự doanh giảm hơn 97% so với cùng kỳ nhưng vẫn không đủ bù đắp các khoản lỗ từ tài sản tài chính FVTPL trên. Tổng chi phí hoạt động trong kỳ tăng mạnh, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 100.4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ các mảng như môi giới, cho vay margin, tư vấn tài chính của Công ty ghi nhận không đáng kể.

Theo đó, Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 37.7 tỷ đồng trong quý này thay vì lãi gần 48.8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Công ty, thị trường chứng khoán giảm sâu bởi tác động của dịch Covid-19 đã khiến tài sản tài chính của Công ty giảm mạnh.

Tính đến ngày 31/12/2020, BMS ghi nhận tài sản giảm gần 29% so với đầu năm về còn 571.6 tỷ đồng chủ yếu do khoản tiền và các khoản tương đương tiền và tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh.

Tố Diệp

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút