15:00, 10/07/2022

Tuần 11-15/07: Chỉ 18 doanh nghiệp chốt cổ tức tiền mặt, cao nhất 40%

Chỉ 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 11-15/07. Tỷ lệ cao nhất đạt 40%.

Trong bài viết này:

  * Lịch sự kiện doanh nghiệp

  Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 11-15/07/2022

  Nguồn: VietstockFinance

  CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSENSC) sẽ chia cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% (1 cp được nhận 4,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/07. Ngày thanh toán là 12/08. Với hơn 17.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính NSC cần chi hơn 70 tỷ đồng để thực hiện.

  CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI 2, UPCoM: ND2) sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (1 cp được nhận 3,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/07. Ngày thanh toán là 27/07. Ước tính, ND2 cần chi 150 tỷ đồng để thực hiện. Mức chi trả cổ tức này (30%) cao hơn so với kế hoạch 20% mà ND2 đề ra trong năm 2021. Năm 2021, Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 400 tỷ đồng và 151 tỷ đồng, vượt 3.5% và 8.4% so với kế hoạch.

  Gia Nghi

  FILI