15:46, 06/05/2022

VCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCM của CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/5/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ ngày 30/05/2022 tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (tầng 5. tòa nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)

  HNX