VCR lại thất hẹn thanh toán cổ tức năm 2010

VCR lại thất hẹn thanh toán cổ tức năm 2010

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo việc thay đổi lần thứ 9 thời gian chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (HNXVCR).

Trước đó, VCR thông báo thanh toán khoản cổ tức trên vào ngày 30/03/2020. Tuy nhiên, đơn vị này đã điều chỉnh thời gian thanh toán thành ngày 30/03/2021, tức 1 năm sau.

Lý do phía Công ty đưa ra là do chưa thu xếp, bố trí được nguồn tiền để thanh toán cổ tức. Như vậy, VCR đã thất hẹn với cổ đông đến 9 lần.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút