14:22, 16/08/2022

VDP: Giải trình biến động KQKD BCTC quý 2/2022 sau soát xét so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha giải trình biến động KQKD BCTC quý 2/2022 sau soát xét so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE