VES đặt kế hoạch thoát lỗ trong năm 2023

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vừa công bố, CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES) đề ra kế hoạch có lãi 10 triệu đồng trong năm 2023.

VES đặt kế hoạch thoát lỗ trong năm 2023

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vừa công bố, CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES) đề ra kế hoạch có lãi 10 triệu đồng trong năm 2023.

Năm 2022, Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TPHCM để duy trì hoạt động và trả lãi vay.

Sau khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài, tòa nhà xuống cấp, khách hàng thuê cuối năm 2021 thanh lý hợp đồng thuê tại 740C Nguyễn Kiệm, đến đầu năm 2022, Công ty cho thuê tại tòa nhà nhưng doanh thu cho thuê nhà giảm, hiện vẫn tiếp tục cho thuê để duy trì hoạt động.

Kết quả, năm 2022, doanh thu và thu nhập khác của VES đạt 768 triệu đồng, giảm 21% so với năm 2021. Công ty báo lỗ hơn 74 triệu đồng, năm 2021 có lãi hơn 189 triệu đồng.

Năm 2023, VES đề ra mục tiêu doanh thu 768 tỷ đồng, bằng kết quả năm 2022 và có lãi 10 triệu đồng.

Do nguồn lực không còn nên Công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại số 740C, Nguyễn Kiệm để có nguồn thu trả lãi cho khoản vay cổ đông cá nhân và duy trì hoạt động.

Hàn Đông

FILI