BCTC 2023 VES - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 5% trong khi giá vốn tăng 2,82%.
  • Chi phí tài chính giảm 11,53%, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,53%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 18,18%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 90 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây