14:55, 15/08/2022

VHC: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn tại Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn tại Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE