Vi phạm công bố thông tin, loạt doanh nghiệp bị phạt

Vi phạm công bố thông tin, loạt doanh nghiệp bị phạt

Điểm chung của các doanh nghiệp bị Thanh tra UBCKNN xử phạt là đều không công bố hoặc công bố không đúng thời gian đối với các báo cáo.

Cụ thể, CTCP CMISTONE Việt Nam (UPCoM: CMI) bị phạt tiền 70 triệu đồng vì không công bố các báo cáo bao gồm: BCTC quý 4/2018; BCTC kiểm toán năm 2018; BCTC quý 1/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về BCTC bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/02/2019)....

Tương tự, CTCP Việt Trung Quảng Bình (UPCoM: VTQ) bị phạt tiền 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đáng chú ý, CTCP ASA (UPCoM: ASA) bị phạt tiền đến 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với: BCTC năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét; BCTC quý 2/2018, BCTC quý 3/2018, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2017. Đồng thời, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, BCTC quý 2/2016, BCTC quý 1/2017, BCTC bán niên 2017 soát xét, BCTC quý 3/2017, BCTC quý 4/2017, BCTC quý 1/2018, BCTC quý 2/2018; Báo cáo thường niên năm 2017.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút