Vi phạm công bố thông tin, quỹ ngoại America LLC bị xử phạt

Vi phạm công bố thông tin, quỹ ngoại America LLC bị xử phạt

Ngày 01/07/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với America LLC.

Theo đó, quỹ ngoại này bị phạt tiền 25 triệu đồng vì báo cáo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 10/9/2020, America LLC đã thực hiện bán 20,010 cp TV2 của CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (HOSE: TV2). Giao dịch làm giảm khối lượng sở hữu cổ phiếu từ gần 4.7 triệu cp (13.04%) xuống còn 4.68 triệu cp (12.98%), làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TV2 vượt ngưỡng 1% nhưng tới ngày 27/10/2020, America LLC mới báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút